Gmina Żabno
IPmap Portal 2.8.0
inspe-projekt.pl
Pobieranie danych .....
Ortofotomapa 2009
Studium
Miasto
Gmina
Ewidencja
Działki
Budynki
Ulice
Układ WGS84 :
Układ 2000 :